SFS 2011:1379 Lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.