SFS 2011:1380 Lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.