SFS 2011:1382 Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.