SFS 2011:1387 Lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.