SFS 2011:1389 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.