SFS 2011:1391 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.