SFS 2011:1392 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.