SFS 2011:1394 Lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.