SFS 2011:1396 Lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.