SFS 2011:1397 Lag om ändring i lagen (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.