SFS 2011:1369 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.