SFS 2011:1460 Förordning om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.