SFS 2011:1463 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.