SFS 2011:1465 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.