SFS 2011:1467 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.