SFS 2011:1470 Förordning om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.