SFS 2011:1471 Förordning om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.