SFS 2011:1474 Förordning om ändring i förordningen (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.