SFS 2011:1483 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.