SFS 2011:1484 Förordning om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.