SFS 2011:1487 Förordning om ändring i förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.