SFS 2011:1494 Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.