SFS 2011:1495 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.