SFS 2011:280 Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.