SFS 2011:281 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.