SFS 2011:282 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.