SFS 2011:286 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.