SFS 2011:287 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.