SFS 2011:288 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.