SFS 2011:289 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.