SFS 2011:290 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.