SFS 2011:294 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.