SFS 2011:297 Lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.