SFS 2011:298 Lag om ändring i lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.