SFS 2011:398 Förordning om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.