SFS 2011:583 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.