SFS 2011:585 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.