SFS 2011:586 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.