SFS 2011:588 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.