SFS 2011:595 Förordning om administrativ hävning av en firmaregistrering
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.