SFS 2011:596 Förordning om utplånande eller ändring av ursprungsbeteckningar i vissa fall
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.