SFS 2011:597 Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.