SFS 2011:891 Lag om ändring i äktenskapsbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.