SFS 2011:895 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.