SFS 2011:896 Lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.