SFS 2011:980 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.