SFS 2011:983 Förordning om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.