SFS 2011:986 Förordning om ändring i förordningen (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.