SFS 2011:987 Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.