SFS 2011:995 Förordning om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.